Cradle of Life

Woo woo woo woohoo hoo hoooo
Wowooooooo
Woo woo woo wohoohoohoohooo
Nannnnna haaa na na nannnnnnnnnnnn
Laaaaa la laa hooooooo
Laa laa laaa laaaaaaalaaaa
laaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmm
Laaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaahaaaaaa
Luuhuuhuhu Luuhuuhuhu
Nunununu
Loooo laaaa laaaaaaa
Laalalalaaaaaaaaaaaaaaaa
Lahahaaa laaaaa mmmmmmmmm
Hooommhooom laaaaa
Mmmmm mmmmmm mmmmmmm
Laaalaaaalaaaaaaa
Lalaaaaaaaaaaaa
Lummmmm
Haey haey haaaeeeeyyy
Haey yaaaaaaaaaahaaaaaahaahaaaaaahaaa
Ooooooo Yeaayyhaaaaeeeeiiii
Haeyeeeeee yaaaaa
Haeyeeeeee yaaaaaaaaahaaaaaa
Yaaaaaaaahaaaaaa
Yeeeaaaaayyyyyeeeeaaaa
Mmmmmmmmmmmmmmmm
Heeaaaaayaaayaa
Lala lala lalaeeeee
Lala laaaaaaaooooooooomm